Живеещи на територията на общината, са особено ценни за нас

Винаги съм смятал, че срещите с хората, живеещи на територията на общината, са особено ценни за нас като ръководители на администрацията, защото сме натоварени с отговорността да се грижим за подобряване на условията им на живот. В тази връзка проведох разговор с жители на село Оризаре за развитието на родното им място. Една от целите ми бе да ги запозная подробно с идейния проект на многофункционалната сграда, която предвиждаме да построим на мястото на вече нефункциониращата стара фурна в селото и да ги уверя в личен разговор, че в Община Несебър се стремим да възстановяваме и да надграждаме. Конкретният случай го доказва – тази стара фурна е свързана с много спомени за местните жители. След като поговорихме подробно за проекта, който всички видяха как точно ще изглежда, останах доволен, че срещнах одобрението на хората.
Говорихме и за предстоящото почистване на коритото на р. Бяла, за етапа, на който е проектът за локалната пречиствателна станция на канализационната система за селата Оризаре и Гюльовца, както и че напредва разширението на детската градина в селището, която посетих преди да тръгна от там. Останах доволен от работния процес и смятам, че заложените срокове за приключване на обекта ще бъдат спазени.