Подготвителни дейности по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ – Несебър

ПРИЕМЕН ДЕН НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ

Днес се състоя първата от поредицата срещи във връзка с един от последните проекти, които Община Несебър спечели и изпълнява – проектът „Подготвителни дейности по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ – Несебър, по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020. Директорът на дирекцията, която пряко се занимава с европроектите – Галина Бабева, разясни основните дейности и плана за изпълнение по проекта за създаването на рибарска група, както и последващото кандидатстване за финансиране на стратегията. Въвличането на рибарската общност в изготвяне на стратегията е особено важно за нас като бенефициенти.